Якісний склад педагогічних працівників. Наявність та робота з кадровим резервом.

 

Навчальний процес в ліцеї забезпечують 27 педпрацівників.

В. о. директора – 1;

заступник директора з НВР - 1

викладачів 10 чоловік

- спеціаліст ІІ категорії - 2;

- спеціаліст І категорії - 5;

- спеціаліст вищої категорії – 3, з них має педагогічне звання «старший викладач» - 2;

майстрів виробничого навчання 10, з них:

- 10 розряду – 3;

- 11 розряду - 5;

- 12 розряду – 2, з них має педагогічне звання «майстер виробничого навчання 1 категорії» - 1;

методист – 1, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

вихователь – 1;

керівники гуртків – 2;

практичний психолог – 1;

бібліотекар – 1.

Вищу освіту мають 27 педпрацівників, з них:

  • магістри – 2;
  • спеціалісти – 14;
  • молодший спеціаліст – 11;

Щорічно складається кадровий резерв на керівників навчального закладу. Особи, що зараховані до кадрового резерву, проходять підвищення кваліфікації згідно з графіком, мають відповідні освіту та стаж роботи в системі ПТО.

Педагогічні працівники ліцею проходять атестацію відповідно до графіку. Атестаційна комісія ліцею проводить атестацію у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників.

Умови праці педпрацівників ліцею організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі в. о. директора ліцею, це:

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про професійно-технічну освіту»;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні»;

- Постанова Верховної ради «Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні» від 3.04.2003 р. № 699;

- Постанова KM України «Про затвердження Положення про професійно-технічний заклад» від 05.08.1998 р. № 1240.

У колективі зберігається доброзичливий психологічний клімат. Впроваджуються заходи щодо поповнення кадрів молодими спеціалістами.