п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Категорія, розряд

Персональна сторінка на сайті

1.  

Шиманський Сергій Борисович

майстер в/н

12 розр. І кат.

перейти

2.  

Логінова Любов Василівна

майстер в/н

12 розр.

перейти

3.  

Лигута Людмила Михайлівна

майстер в/н

11 розр.

перейти

5.

Сало Володимир Григорович

майстер в/н

10 розр.

перейти

6.

Коротун Олександр Віталійович

майстер в/н

10 розр.

перейти

7.

Щербак Юрій Іванович

майстер в/н

11 розр.

перейти

8.

Рожко Анатолій Йосипович

майстер в/н

10 розр.

перейти

 

 

Комплексно-методичне забезпечення виробничого навчання з професії

 

1. освітньо-кваліфікаційна характеристика з професії;

2. робоча навчальна програма з професійно-практичної  підготовки;

3. тематичний план з виробничого навчання;

4. перелік навчально-виробничих робіт;

5. програма виробничої практики;

6. перелік пробних кваліфікаційних робіт (під розряди, класи, категорії).

7. критерії оцінювання з предмету виробниче навчання;

8. перелік навчально-методичної літератури

для майстра виробничого навчання;

9. перелік навчально-довідкової літератури для учнів,

10. перелік завдань для перевірки знань учнів (тести);

11. перелік плакатів

12.перелік інструкційно-технологічних карт;

13.перелік навчально-наочних посібників (натуральні взірці, макети, зразки поетапної обробки вузлів, еталон

и зразків виробів, що виготовляються умайстерні тощо);

14.перелік навчальних фільмів, відеороликів, презентацій до уроків виробничого навчання;

15.перелік сучасних засобів навчання (при наявності)

16.тематичні папки в комплекті до усіх тем навчальної програми