Відео  звіт директора

 

ЗВІТ

директора Марківського професійного аграрного ліцею

Копатька Ігоря Леонідовича

І. Організація навчально-виховного та

навчально-виробничого процесу

    Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться у відповідності до плану роботи Марківського професійного аграрного ліцею відповідно по рокам. План роботи МПАЛ розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.

    Ліцей діє на підставі Статуту, затвердженого заступником Міністра освіти і науки України Т.М. Десятовим 29.01.2004p., зареєстрованого в головному управлінні статистики в Луганській області, код ЄДРПОУ 21792910 від 30.01.2004р.

     Марківський професійний аграрний ліцей є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 24.04.2007 р., протокол № 66  (наказ МОН України від 11.05.2007р. № 1192-Л). Видано ліцензію (серія АД №072748 від 16.10.2012р., рішення ДАК від 24.06.2010, протокол №84) про надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки робітничих професій,  професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації за професіями:

№ з/п

Код за ДК

Назва професії

Вид підготовки

Ліцензійний обсяг послуг

1

8331

7233

8322

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)  виробництва

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Водій автотранспортних засобів

Первинна професійна підготовка

60

2

5122

7412

Кухар

Кондитер

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

60

3

7141

7133

Маляр

Штукатур

Первинна професійна підготовка

30

4

4112

Оператор комп’ютерного набору

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання

60

5

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання

30

6

8322

8322

 

Водій автотранспортних засобів

Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання

30

     Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на базі базової середньої освіти - термін навчання 3 роки, 3,5 роки, 2,5 роки, на базі повної загальної середньої освіти - термін навчання 1 рік, а також ведеться професійно-технічне навчання населення за   професіями:

-     Оператор комп’ютерного набору

-     Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)

Учні, що прийняті на навчання на базі базової середньої освіти разом з професією одержують повну загальну середню освіту.

Контингент учнів ліцею станом на 01.04.2014 р. складає 130 учнів. Із них:    

всі учні навчаються на базі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти.

     За організацію і контроль навчального процесу в ліцеї відповідає заступник директора з навчально-виробничої роботи, який складає розклад занять у відповідності до навчальних планів. Розклад затверджений директором ліцею, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі Типових згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені з замовниками робітничих кадрів, НМЦ ПТО в Луганській області та затверджені директором департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації.

Навчання всіх учнів ведеться у чіткій відповідності до державних стандартів ПТО, що введені в дію наказом МОН від 23.08.2006 р. № 633.

Загальноосвітня підготовка учнів забезпечена якісною роботою педпрацівників, що мають великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти

      Щорічно учні ліцею беруть участь в регіональних, а переможці - в обласних олімпіадах загальноосвітніх предметів, в конкурсах знавців української мови ім. Петра Яцика.

За підсумками олімпіад за минулі роки учні ліцею досягли таких результатів

Навчальний рік

Загальне місце по регіону

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

IV

ІІІ

ІІІ

IV

Олімпіади проводились з шістнадцяти предметів.

        В кінці семестру проводяться директорські контрольні роботи. Аналіз результатів директорських контрольних робіт розглядається на засіданнях методичних комісій та педагогічних радах. Обговорюються недоліки, плануються заходи щодо їх усунення.

       Організація навчально-виховної роботи здійснюється і контролюється заступником директора з навчально-виробничої роботи, старшим майстром та методистом у відповідності до річного плану виховної роботи. З огляду на особливості контингенту учнів плануються виховні заходи. Педагогічний колектив ліцею працює над проблемою „Системний підхід до виховання учнів, підготовка їх до життя і праці”.

     Серед основних виховних заходів ліцею, які були спрямовані на формування творчої працелюбної особистості, проведено: сумісний захід з Марківський районним центром зайнятості «Орієнтир в світі професій»,  виступи агітбригади, марафони професій, конкурси майстерності, «Дні здоров’я», заходи, присвячені визначним датам, професійній спрямованості, відкриті виховні години, зустрічі з поетами та письменниками Марківського району, воїнами – афганцями, ветеранами ВОВ, участь в обласних конференціях і творчих звітах.

     З метою розвитку особистості учнів, формування виховної системи в навчальному закладі, поєднується навчання з оволодінням робітничими професіями. Відповідно до інтересів були проведені в ліцеї тижні майстерності класного керівника, система виховання майстра виробничого навчання, які  були спрямовані на становлення і самоствердження у колективі, духовне збагачення, формування практичних умінь, закріплення навичок здорового способу життя.

         Досвід роботи керівника методичної комісії виховної та позаурочної роботи Клиги Г.А. був представлений на засідання класних керівників  відділу освіти Марківського району.

Дні, присвячені здоровому способу життя, відзначаються активною участю учнів ліцею в спортивних змаганнях: «Нумо, хлопці!», «Козацькі забави», кубок району «Шкіряний м’яч», першість району з волейболу та баскетболу, спартакіади з легкої атлетики та ін. Команда ліцею завжди посідає призові місця на районному рівні. Оформлений куточок спортивних нагород, грамот, кубків. У  відкритих заходах: «Молодь обирає здоровий спосіб життя» класні керівники та майстри повною мірою висвітлюють усю пагубність тютюнопаління, наркоманії та вживання алкоголю, ігроманії та інших шкідливих звичок.

На протязі 5-ти років у ліцеї працюють гуртки та спортивні секції:

декоративно-прикладного  мистецтва; художнього слова; футболу, волейболу, баскетболу, загально-фізичної підготовки.

В цих гуртках займається понад 60% учнів. Педагогічний колектив ліцею приділяє художньо-естетичному вихованню належне місце. Серед цих заходів слід відзначити роботу гуртків декоративно-прикладної творчості. Результати своєї роботи гуртківці представляють на районних та обласних виставках і приймають участь у обласних конкурсах.

 В обласній виставці-конкурсі науково-технічної творчості «Твори, перемагай!», в рамках Всеукраїнської виставки-конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україно» члени гуртка виставили гідні роботи. (керівник Пономаренко Т.М.).

В ліцеї працює волонтерській загін «Милосердя» з 2010 року. Учні ліцею надають допомогу ветеранам ВВВ, ветеранам праці, учасникам ЧАЕС, дитячому садочку «Теремок». В акції «Серце до серця - 2013» волонтерський загін  ліцею був кращим в районі.

Організацію і контроль за навчально-виробничим процесом здійснюють заступник директора з навчально-виробничої роботи, старший майстер, методист. Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до наказу МОН від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється на засіданні педагогічної ради, вміщує розділи указані в п.2.1 розділу 2.           «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах», це:

-    організаційні заходи

-    теоретична підготовка;

-    професійно-практична підготовка;

-    виховна робота;

-    фізична підготовка;

-    контроль за організацією навчально-виробничого процесу;

-    методична робота;

-    підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-    охорона праці;

-    удосконалення навчально-матеріальної бази;

-    професійно-орієнтаційна робота;

-    фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

Основними    навчально-методичними    документами    з    планування навчально-виробничого    процесу    в    Марківському     професійному аграрному ліцеї є :

-   робочі   навчальні   плани   за   професіями;

- робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної  підготовки,   що   передбачені   робочими   навчальними планами,

-    поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;

-    перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр;

-    плани виробничого навчання груп на місяць;

-    плани індивідуальної роботи майстрів на день;

-    плани навчально-виробничої діяльності на семестр;

-    плани уроків;

-    розклад занять.

Робочі навчальні плани за професіями розроблені згідно з ДС ПТО з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, містять всі дані відповідно до вимог щодо розробки навчальних планів та назву професії за державним класифікатором професій ДК 003:2005

Структура навчального плану включає суспільно-гуманітарну, природничо-математичну, фізичну культуру, захист Вітчизни, загальнопрофесійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, предмет, що вільно обирається і здійснюється в 22 спеціалізованих навчальних кабінетах, лабораторіях та майстернях, спортивному залі, спортмайданчику, автотрактородромі, майданчику для підготовки МТА.

Основними формами теоретичної підготовки є: різні за типами уроки, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття, індивідуальні заняття учнів, консультації, самостійне виконання учнями індивідуальних завдань (реферат, індивідуальна творча робота), тощо.

Оцінкою любої роботи є її кінцевий результат. Учні беруть участь в олімпіадах та конкурсах професійної майстерності, що проводяться в ліцеї, в регіоні та області.

За звітний період учні ліцею посіли наступні місця в обласних та регіональних конкурсах і олімпіадах:

-   А.Геращенко – 1 місце у регіональній олімпіаді з біології (2010-2011н.р.)

  • О.Білоус – 3 місце у  регіональній олімпіаді з української мови (2012-2013 н.р.);
  • В.Мішура – 1 місце у регіональній олімпіаді з економіки (2012-2013 н.р.);
  • Д.Онопрієнко – 4 місце у регіональному  конкурсі  П.Яцика   (2012-2013 н.р.);
  • А.Косенко – 2 місце у регіональній олімпіаді з екології (2013-2014 н.р.);
  • М.Жегулін – 1 місце у регіональній олімпіаді з інформаційних технологій (2013-2014 н.р.);
  • В.Камельчук – 3 місце у регіональній олімпіаді з інформатики (2013-2014 н.р.);
  • Є.Бочарова – 2 місце у регіональній олімпіаді з фізичної культури (2013-2014 н.р.);
  • Д.Моргосліп – 1 місце у регіональній олімпіаді з фізичної культури (2013-2014 н.р.);
  • В.Мішура – стипендіат на щомісячну іменну стипендію обласної ради на 2014р.

Досягнення учнів ліцею визначаються високим професійним рівнем його педагогів.

Викладач професійно-теоретичної підготовки Г.А.Клига є найдосвідченішим педагогом ліцею, творчою людиною, яка веде активну педагогічну діяльність на обласному рівні. Він очолює творчу групу роботи викладачів професійної підготовки ліцею, що працює над проблемою «Створення електронних засобів навчання з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки». За результатами роботи було створено школу передового педагогічного досвіду. Цей педагог протягом останніх п’яти років приймає участь у обласних, регіональних семінарах та засіданнях творчих груп. Приймав участь у обласному конкурсі «Викладач року - 2010».

Викладач професійно-теоретичної підготовки Вінник В.В. працює над проблемою «Вироблення загально-навчальних та спеціальних умінь та навичок учнів». Його розробки використовуються викладачами як нашого ліцею, так і інших ПТНЗ аграрної галузі. Створений ним міні-підручник наданий в школу передового педагогічного досвіду, схвалений НМЦ ПТО у Луганській області. Приймав участь у обласному конкурсі «Викладач року - 2011».

Молодий викладач предметів біології та екології Ляшенко А.М. швидко увійшла в число педагогів, які працюють за покликанням. У 2013 р. стала учасником обласного конкурсу серед педагогів на кращу творчу розробку з дослідження актуальних питань екології.

Викладач фізичної культури Брюховецький А.А. не просто наставник молоді, а й сам активний учасник спортивних заходів, вмілий організатор. Його вихованці неодноразово ставали призерами регіональних змагань. В позаурочний час проводить в ліцеї заняття спортивних секцій.

Майстер виробничого навчання Шиманський С.Б. – найдосвідченіший педагог ліцею. Брав участь в обласних конкурсах «Майстер року» аграрної галузі. Його вихованці посідали призові місця на обласних конкурсах «Пахар року».

Навчально-виробничий та навчально-виховний процес в ліцеї потребує постійного контролю, який здійснюється за графіком, складеним заступником директора з навчально-виробничої роботи, та затверджений директором ліцею. Графіком визначаються терміни проведення контрольних, перевірочних робіт, поетапних атестацій з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів з окремих тем робочої навчальної програми. З урахуванням підсумків проведення контрольних, перевірочних робіт, поетапних атестацій, вивчається та визначається якість проведення навчальної роботи педпрацівників. Підсумки вивчення роботи педагогічних працівників розглядаються на засіданні педагогічної ради та враховуються при їхній атестації.

Семестрові, річні атестації і заліки проводяться в терміни, що передбачені робочими навчальними планами.

Проведення державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів, державної кваліфікаційної атестації, переведення учнів на наступний курс навчання, видача документів про освіту здійснюється відповідно до державних нормативно-правових актів МОН України.

 

наступна сторінка