Предмет вивчаеться за підручником

В.М. Бондар

ПРАКТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Теми для вивчення

1 курс

Практичні завдання

1 курс

Тестові та контрольні завдання

1 курс