Перелік документів

1.      Статут закладу освіти;

2.      Ліцензії на провадження освітньої діяльності;

3.     Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;