І. Паспорт бібліотеки Марківського професійного аграрного ліцею

Бібліотека МПАЛ

1. Відомості про навчальний заклад:

- загальна кількість груп - 13

         - загальна кількість педагогічного колективу - 32

         - загальна кількість учнів - 185

2. Відомості про бібліотекарів:

         - загальна кількість працівників, кількість ставок - 1

         - П. І. Б.  бібліотекаря (ів) – Шиманська Валентина Олексіївна

         - Дата народження – 27.04.1966

         - контактний телефон - 0500267024

         - освіта (коли і який навчальний заклад закінчили, спеціальність, кваліфікація – середня спеціальна, 1984, Луганське культурно-освітнє училище, бібліотекар

         - освітньо-кваліфікаційний рівень – бібліотекар І категорії

         - стаж роботи на посаді бібліотекаря – 34 роки

         - дата останньої атестації, наявність курсів – 2014р., 2013 СПК №1309 Луганський інститут післядипломної педагогічної освіти.

         - володіння ПК – володію на початковому рівні

3. Документація бібліотеки:

Регламентуюча документація бібліотеки

положення про бібліотеку

паспорт бібліотеки

посадова інструкція бібліотекаря

правила користування бібліотекою

планово-звітна документація

 

- є в наявності;

- є в наявності;

- є в наявності;

- є в наявності;

- є в наявності;

Облікова документація бібліотеки

інвентарні книги

сумарні книги

щоденник роботи

папка вхідних документів

папка вихідних документів

зошит обліку документів, отриманих від користувачів взамін загублених

папка рахунків і накладних

акти перевірки бібліотечного фонду

акти на списання

 

- 3 шт.;

- 1 шт.;

- є в наявності;

- є в наявності;

- є в наявності;

- є в наявності;

 

- є в наявності;

- є в наявності;

- є в наявності.

 

ІІ. Основні показники діяльності бібліотеки

Показники

2017

2018

назв

прим.

назв

прим.

Основний бібліотечний фонд на традиційних та нетрадиційних носіях, зокрема:

346

7345

277

7589

- книги та брошури, в тому числі

-

-

-

-

- література для програмного читання та самостійного вивчення

152

213

94

108

- педагогічна та методична література

82

118

82

118

- довідкові видання

21

45

21

45

- електронні навчальні посібники та підручники (CD-ROM)

-

-

-

-

- періодичні видання

4

4

7

7

Фонд підручників

 

 

 

 

- всього

87

6965

73

7311

- із загальноосвітніх дисциплін

27

1422

12

1485

- з професійно-технічних дисциплін

60

5543

61

5826

Мовний склад фонду:

 

 

 

 

- українською мовою

320

6240

260

7172

- російською мовою

26

1105

17

417

- іншими мовами

 

 

 

 

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

 

- яка класифікаційна система   використовується бібліотекою

ББК

- абетковий каталог

1

-  систематичний каталог

1

- електронний каталог

-

- наявність картотек

4

Книгозабезпеченість

35,5%

Надходження фонду

 • Підручники та навчальні посібники
 • Інша література

 

1

-

 

50

-

 

15

-

 

941

-

Списання

 • Підручники та навчальні посібники
 • Інша література

 

-

-

 

-

-

 

214

97

 

599

105

 

ІІІ. Робота з читачами

 

Показники роботи

2017 рік

2018 рік

Загальна кількість  читачів,

211

217

Зокрема:

 • учні
 • педагоги
 • батьки

 

180

27

4

 

182

32

3

Загальна кількість відвідувань, зокрема

1273

2786

Загальна кількість виданих документів (окрім підручників)

 • Книги, Брошури
 • Журнали, газети

 

389

17

372

 

239

22

217

Загальна кількість виданих підручників

3067

4148

Передплачено видань

 • у 2018 році;
 • на 2019 рік

 

4

4

 

7

4

Проведення масових заходів  (кількість)

1

2

Виставки нових надходжень

1

2

Тематичні виставки

9

12

Дні інформації

1

4

Презентації

4

1

Інформаційно-бібліоографічна робота

-

-

Тематичні списки

4

3

 

У тому числі масові заходи

№ з/п

Форма проведення та назва заходу

Дата проведення

Учасники (категорії, кількість)

1

Зустріч з ветеранами праці ліцею (до Дня людей похилого віку).

26.09.2018

17 учнів, ІІ-ІІІ курс

2

Віртуальна подорож «Стежками Тараса»

07.03.2018

23 учня, І курс

 

 

Бібліотекар                                                                                                 В.О. Шиманська

 

Директор

Марківського професійного аграрного ліцею                                     О.С. Бондаренко