Інформація про ліцей 
 

Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться у відповідності до плану роботи Марківського професійного аграрного ліцею відповідно по роках. План роботи МПАЛ розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.

Ліцей діє на підставі Статуту, затвердженого заступником Міністра освіти і науки України Т.М. Десятовим 29.01.2004p., зареєстрованого в головному управлінні статистики в Луганській області, код ЄДРПОУ 21792910 від 30.01.2004р.

Марківський професійний аграрний ліцей є атестованим навчальним закладом відповідно до рішення АК від 16 червня 2016 р., протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А). Має ліцензію про надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки робітничих професій, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації за професіями:

№ з/п

Код за ДК

Назва професії

Вид підготовки

Ліцензійний обсяг послуг

1

8331

7233

8322

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Водій автотранспортних засобів (категорія С)

Первинна професійна підготовка

60

2

5122

7412

Кухар

Кондитер

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

60

3

7141

7133

Маляр

Штукатур

Первинна професійна підготовка

30

4

4112

Оператор комп’ютерного набору

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання

60

5

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання

30

6

8322

8322

 

Водій автотранспортних засобів

Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання

30

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на базі базової середньої освіти - термін навчання 3 роки, 3,5 роки, 2,5.

Учні, що прийняті на навчання на базі базової середньої освіти разом з професією одержують повну загальну середню освіту.

За організацію і контроль навчального процесу в ліцеї відповідає заступник директора з навчально-виробничої роботи, який складає розклад занять у відповідності до навчальних планів. Розклад затверджений директором ліцею, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі Типових згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені з замовниками робітничих кадрів, НМЦ ПТО в Луганській області та затверджені директором департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації.

Навчання всіх учнів ведеться у чіткій відповідності до державних стандартів ПТО.

Загальноосвітня підготовка учнів забезпечена якісною роботою педпрацівників, що мають великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти

Щорічно учні ліцею беруть участь в регіональних, а переможці - в обласних олімпіадах загальноосвітніх предметів, в конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, інших конкурсах.

В кінці семестру проводяться директорські контрольні роботи. Аналіз результатів директорських контрольних робіт розглядається на засіданнях методичних комісій та педагогічних радах. Обговорюються недоліки, плануються заходи щодо їх усунення.

Організація навчально-виховної роботи здійснюється і контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи, старшим майстром та методистом у відповідності до річного плану виховної роботи. З огляду на особливості контингенту учнів плануються виховні заходи. Педагогічний колектив ліцею працює над єдиною методичною проблемою „Створення умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти нової української школи”.

Враховуючи напрямки виховної діяльності, класні керівники і майстри виробничого навчання груп адаптують загальний план виховної роботи відповідно до особливостей свого учнівського колективу з обов’язковим і раціональним використанням методик, рекомендацій щодо планування виховної роботи загалом та на рівні кожної справи. Всі виховні заходи проводяться із використанням інтерактивних методів, залученням спеціалістів: лікарів, юристів, працівників установ, організацій та закладів району. Серед найбільш цікавих виховних заходів: «Шевченкове слово», «Кращої, ніж рідна мова, не буває», свято «Масляна», тиждень історії «Відродження нації», тренінг «Людина не товар», широко охоплена така психологічна тема, як «Проблема боулінгу» та багато інших.

З метою розвитку особистості учнів, формування виховної системи в навчальному закладі, поєднується навчання з оволодінням робітничими професіями. Відповідно до інтересів були проведені в ліцеї тижні майстерності класного керівника, система виховання майстра виробничого навчання, які були спрямовані на становлення і самоствердження у колективі, духовне збагачення, формування практичних умінь, закріплення навичок здорового способу життя.

          Дні, присвячені здоровому способу життя, відзначаються активною участю учнів ліцею в спортивних змаганнях: «Нумо, хлопці!», «Козацькі забави», кубок району «Шкіряний м’яч», першість району з волейболу та баскетболу, спартакіади з легкої атлетики та ін. Команда ліцею посідає призові місця на районному рівні. Оформлений куточок спортивних нагород, грамот, кубків. У відкритих заходах: «Молодь обирає здоровий спосіб життя» класні керівники та майстри повною мірою висвітлюють усю пагубність тютюнопаління, наркоманії та вживання алкоголю, ігроманії та інших шкідливих звичок.

У ліцеї працюють гуртки та спортивні секціїдекоративно-прикладного мистецтва, художнього слова, футболу, волейболу, баскетболу, загальноізичної підготовки цих гуртках займається понад 60% учнів.

Педагогічний колектив ліцею приділяє належну увагу художньо-естетичному вихованню. Серед заходів, спрямованих на художньо-естетичне виховання, слід відзначити роботу гуртків декоративно-прикладної творчості. Результати своєї роботи гуртківці представляють на районних та обласних виставках і беруть участь у обласних конкурсах (перше місце на обласному конкурсі «Вернісаж професій», керівник Пономаренко Т.М.).

Організацію і контроль за навчально-виробничим процесом здійснюють заступник директора з навчально-виробничої роботи, старший майстер, методист. Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до державних стандартів № 1691 та № 1183, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2017 р. і від 30 вересня 2016 р. Відповідно.

План роботи на навчальний рік розглядається та схвалюється на засіданні педагогічної ради, вміщує розділи указані в п.2.1 розділу 2. «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах», це:

- організаційні заходи

- теоретична підготовка;

- професійно-практична підготовка;

- виховна робота;

- фізична підготовка;

- контроль за організацією навчально-виробничого процесу;

- методична робота;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- охорона праці;

- удосконалення навчально-матеріальної бази;

- професійно-орієнтаційна робота;

- фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу в Марківському професійному аграрному ліцеї є :

- робочі навчальні плани за професіями;

- робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами,

- поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;

- перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр;

- плани виробничого навчання груп на місяць;

- плани індивідуальної роботи майстрів на день;

- плани навчально-виробничої діяльності на семестр;

- плани уроків;

- розклад занять.

Робочі навчальні плани за професіями розроблені згідно з ДС ПТО з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, містять всі дані відповідно до вимог щодо розробки навчальних планів та назву професії за державним класифікатором професій.

Структура навчального плану включає суспільно-гуманітарну, природничо-математичну, фізичну культуру, захист Вітчизни, загальнопрофесійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, предмет, що вільно обирається і здійснюється в 22 спеціалізованих навчальних кабінетах, лабораторіях та майстернях, спортивному залі, спортмайданчику, автотрактородромі, майданчику для підготовки МТА.

Основними формами теоретичної підготовки є: різні за типами уроки, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття, індивідуальні заняття учнів, консультації, самостійне виконання учнями індивідуальних завдань (реферат, індивідуальна творча робота), тощо.

Оцінкою будь-якої роботи є її кінцевий результат. Учні беруть участь в олімпіадах та конкурсах професійної майстерності, що проводяться в ліцеї, в регіоні та області.

Досягнення учнів ліцею визначаються високим професійним рівнем його педагогів.

Навчально-виробничий та навчально-виховний процес в ліцеї потребує постійного контролю, який здійснюється за графіком, складеним заступником директора з навчально-виробничої роботи, та затверджений директором ліцею. Графіком визначаються терміни проведення контрольних, перевірочних робіт, поетапних атестацій з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів з окремих тем робочої навчальної програми. З урахуванням підсумків проведення контрольних, перевірочних робіт, поетапних атестацій, вивчається та визначається якість проведення навчальної роботи педпрацівників. Підсумки вивчення роботи педагогічних працівників розглядаються на засіданні педагогічної ради та враховуються при їхній атестації.

Семестрові, річні атестації і заліки проводяться в терміни, що передбачені робочими навчальними планами.

Проведення державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів, державної кваліфікаційної атестації, переведення учнів на наступний курс навчання, видача документів про освіту здійснюється відповідно до державних нормативно-правових актів МОН України.

Виконання обсягів державного замовлення.

Щорічно доводяться затверджені обсяги державного замовлення на прийом учнів на навчання за відповідними професіями. В сьогоднішніх умовах демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи колективу ліцею набувають різноманітних змістовних, часто нестандартних форм і методів.

В ліцеї створена агітбригада, яка на високому художньому рівні пропагує всі професії, з яких ведеться підготовка кваліфікованих робітників. Це обов'язкові виступи на дні профорієнтації в кожній школі району. Участь в «Профі-турах», конкурси професійної орієнтації перед випускниками 9-х і 11-х класів загальноосвітніх шкіл району.

Виготовляються буклети, візитки, друкуються оголошення, пам'ятки-складки. Ці друковані засоби професійної орієнтації молоді роздаються випускникам шкіл. Інформація про правила прийому розміщена на біг-борді та на сайті ліцею. По місцевому радіо надаються виступи про роботу ліцею та його випускників. Всі ці заходи дають змогу виконувати державне замовлення.

Виконання фінансово-господарської роботи забезпечено кваліфікованими, досвідченими бухгалтерами, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень.

Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної бази.

  • попередні роки проведена значна робота з відновлення навчально-матеріальної бази ліцею; проведено поточний ремонт системи опалення, водопостачання та каналізації.

Здійснюється косметичний ремонт всіх кабінетів, майстерень, спортивної зали, господарських приміщень.

Методична база ліцею дозволяє здійснення методичної роботи відповідно до плану навчально-виробничого процесу.

План методичної роботи на поточний рік складається відповідно до аналізу методичної роботи за минулий навчальний рік, враховуючи результати діагностичного вивчення професійної компетентності педагогів ліцею. Всі плани роботи методкомісій узгоджені, затверджені на засіданнях педради на початку навчального року.

В ліцеї створені 3 методичні комісії:

- методична комісія професійної підготовки – голова комісії Вінник В.В.

- методична комісія загальноосвітньої підготовки – голова комісії Глущенко Л.О.

- методична комісія виховної та позаурочної роботи – голова комісії Шиманська В.О.

Робота методичних комісій спрямована на вирішення загальних методичних проблем: підвищення професійної і педагогічної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, удосконалення навчально-виробничого процесу і зміцнення навчально-методичної бази ліцею. На засіданнях метод комісій вивчаються поточні нормативні документи, обговорюються відкриті уроки, слухають доповіді щодо новітніх педагогічних технологій, розглядаються та затверджуються завдання до поетапних, тематичних атестацій, дипломних робіт, комплексні кваліфікаційні завдання, творчі роботи, завдання для пробних кваліфікаційних робіт тощо. Розроблені програми та перелік навчальних робіт до всіх професій з урахуванням поетапної атестації на відповідний кваліфікаційний рівень, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик державних стандартів ПТО.

Молодим педагогам надається кваліфікована допомога досвідченими викладачами та майстрами виробничого навчання ліцею. Крім колективних форм методичної роботи широко застосовуються і індивідуальні методи роботи.

Наявність колективного договору та додержання його умов.

Колективний договір (реєстраційний № 65 від 25.12.2007 року) укладено між адміністрацією і трудовим колективом Марківського професійного аграрного ліцею, затверджений на загальних зборах трудового колективу МПАЛ 18.11.2007 р. Колективний договір має 7 розділів:

1. Загальні положення.

2. Оплата праці.

3. Трудові відносини.

4. Гарантії працівникам у разі зміни організації виробництва, форми власності, банкрутства.

  1. Умови та охорона праці.

6. Соціальні пільги та гарантії, страхування, забезпечення соціально-побутових, культурних умов, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників.

7. Гарантії діяльності профспілкової організації.

Колективний договір підписаний в двосторонньому порядку – директором МПАЛ та комісією, уповноваженою трудовим колективом.

Створена комісія з контролю за виконанням колективного договору.

Колективний договір Марківського професійного аграрного ліцею пронумерований, прошитий, скріплений підписом та печаткою. Зареєстрований в управлінні праці та соціального захисту населення Марківського виконкому за № 65 від 25.12.2007, про що зроблений запис про реєстрацію колективного договору

Продовження